सेवा आयोगको अनलाइन पोर्टलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । सेवा आयोगद्वारा प्रकाशन गरिएका विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदहरुको विज्ञापन अनलाइन मार्फत भर्न सक्नुहुनेछ ।


अधिकतम उमेरको हद:

  • सेवा प्रवेशको लागि पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ |
  • उपप्राध्यापकको हकमा ४५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ |

अनलाइनमा पठाउनुपर्ने डकुमेन्टहरु:

१. भरिएको फारमको स्क्यान कपी ।

२. नेपालि नागरीकताको प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी ।

३. फोटो (हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको)

४. बैंक भौचरको स्क्यान कपी ।

५. बायोडाटा – (पिडिएफ वा वर्ड फाइल)

६. प्रवेशिका देखि माथिका सबै शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र र प्रमाणपत्रहरूका प्रतिलिपिहरू (स्क्यान कपी)

७. नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि (श्रेणी र विषय समेत खुलेको) लाई कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय वा त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्तर निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
शैक्षिक पद

Faculty: FOA
Advertisement No. Advertisement Category Designation Subject
22/079/080 खुला Assistant Professor Agribusiness Management
23/079/080 खुला Assistant Professor Agricultural Engineering
24/079/080 खुला Assistant Professor Mechanical Engineering
26/079/080 खुला Assistant Professor Horticulture
27/079/080 खुला Assistant Professor Soil Science
28/079/080 खुला Assistant Professor Animal Science
29/079/080 खुला Assistant Professor Biochemistry
Faculty: FAVF
Advertisement No. Advertisement Category Designation Subject
25/079/080 खुला Assistant Professor Veterinary Pharmacology
Faculty: FOF
Advertisement No. Advertisement Category Designation Subject
30/079/080 खुला Assistant Professor Forestry
31/079/080 खुला Assistant Professor Silviculture
32/079/080 खुला Assistant Professor Watershed Management


प्रशासनिक पद

Advertisement No. Advertisement Category Designation
10/078/079 बढुवा सहप्रशासक
11/078/079 आन्तरिक उपप्रशासक
12/078/079 आन्तरिक सहायक प्रशासक
13/078/079 खुला सहायक प्रशासक
14/078/079 मधेसी सहायक प्रशासक
15/078/079 दलित सहायक प्रशासक
16/078/079 खुला बायोमेडिकल इञ्जिनियर
17/078/079 खुला सहायक लाइब्रेरियन
18/078/079 आन्तरिक लेखा अधिकृत
19/078/079 आदिवासी जनजाति लेखा अधिकृत
20/078/079 खुला ल्याब अधिकृत
21/078/079 खुला बरिष्ठ इलेक्ट्रिसियन
22/078/079 आन्तरिक हेड असिष्टेण्ट
23/078/079 खुला हेड असिष्टेण्ट
24/078/079 आदिवासी जनजाति हेड असिष्टेण्ट
25/078/079 अपाङ्ग हेड असिष्टेण्ट
26/078/079 खुला टाइपिष्ट ख
27/078/079 आन्तरिक लेखापाल
28/078/079 खुला बरिष्ठ बुक चेकर
29/078/079 आन्तरिक बरिष्ठ ल्याब व्वाई / ल्याब असिष्टेष्ट / बरिष्ठ ड्रेसर
30/078/079 अपाङ्ग बरिष्ठ ल्याब व्वाई / ल्याब असिष्टेष्ट / बरिष्ठ ड्रेसर
31/078/079 खुला आइटी सहायक
32/078/079 महिला आइटी सहायक

पाठ्यक्रमहरु


शैक्षिक पद

Faculty: FOA
Subject Syllabus
Agribusiness Management PDF icon Download
Agricultural Economics PDF icon Download
Agricultural Engineering PDF icon Download
Agricultural Engineering (For Instructor) PDF icon Download
Agronomy PDF icon Download
Ecology PDF icon Download
Entomology PDF icon Download
Horticulture PDF icon Download
Mechanical Engineering PDF icon Download
Plant Breeding PDF icon Download
Plant Pathology PDF icon Download
Soil Science PDF icon Download
Weed Science PDF icon Download
Biochemistry PDF icon Download
Agriculture Extension PDF icon Download
Rural Sociology PDF icon Download
Faculty: FAVF
Subject Syllabus
Animal Breeding and Biotechnology PDF icon Download
Animal Nutrition PDF icon Download
Dairy Science and Technology PDF icon Download
Fisheries PDF icon Download
Livestock Production and Management PDF icon Download
Meat Science and Technology PDF icon Download
Medical Biochemistry PDF icon Download
Veterinary Medicine PDF icon Download
Veterinary Parasitology PDF icon Download
Veterinary Pathology PDF icon Download
Veterinary Pharmacology PDF icon Download
Veterinary Physiology PDF icon Download
Veterinary Public Health PDF icon Download
Veterinary Surgery PDF icon Download
Veterinary Theriogenology PDF icon Download
Animal Science PDF icon Download
Faculty: FOF
Subject Syllabus
Botany PDF icon Download
Forest Management PDF icon Download
Forestry PDF icon Download
Silviculture PDF icon Download
Survey Engineering (For Instructor) PDF icon Download
Watershed Management PDF icon Download
Wildlife PDF icon Download


Recruitment Management System
Version 2.0

Service Commission
Agriculture and Forestry University
Rampur, Chitwan