विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट सफल उम्मेदवारहरुले पदस्थापनाको लागि फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना | Wednesday, November 6, 2019

विज्ञापन नं. ५९/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, October 2, 2019

विज्ञापन नं. ५८/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, September 30, 2019


सेवा आयोगको अनलाइन पोर्टलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । सेवा आयोगद्वारा प्रकाशन गरिएका विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदहरुको विज्ञापन अनलाइन मार्फत भर्न सक्नुहुनेछ ।


अधिकतम उमेरको हद:

  • सेवा प्रवेशको लागि पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ |
  • उपप्राध्यापकको हकमा ४५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ |

अनलाइनमा पठाउनुपर्ने डकुमेन्टहरु:

१. भरिएको फारमको स्क्यान कपी ।

२. नेपालि नागरीकताको प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी ।

३. फोटो (हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको)

४. बैंक भौचरको स्क्यान कपी ।

५. बायोडाटा – (पिडिएफ वा वर्ड फाइल)

६. प्रवेशिका देखि माथिका सबै शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र र प्रमाणपत्रहरूका प्रतिलिपिहरू

७. नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि (श्रेणी र विषय समेत खुलेको) लाई कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय वा त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्तर निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
शैक्षिक पद

Faculty: FOA
Subject Syllabus
Agribusiness Management PDF icon Download
Agricultural Economics PDF icon Download
Agricultural Engineering PDF icon Download
Agricultural Engineering (For Instructor) PDF icon Download
Agronomy PDF icon Download
Ecology PDF icon Download
Entomology PDF icon Download
Horticulture PDF icon Download
Mechanical Engineering PDF icon Download
Plant Breeding PDF icon Download
Plant Pathology PDF icon Download
Soil Science PDF icon Download
Weed Science PDF icon Download
Faculty: FAVF
Subject Syllabus
Animal Breeding and Biotechnology PDF icon Download
Animal Nutrition PDF icon Download
Dairy Science and Technology PDF icon Download
Fisheries PDF icon Download
Livestock Production and Management PDF icon Download
Meat Science and Technology PDF icon Download
Medical Biochemistry PDF icon Download
Veterinary Medicine PDF icon Download
Veterinary Parasitology PDF icon Download
Veterinary Pathology PDF icon Download
Veterinary Pharmacology PDF icon Download
Veterinary Physiology PDF icon Download
Veterinary Public Health PDF icon Download
Veterinary Surgery PDF icon Download
Veterinary Theriogenology PDF icon Download
Faculty: FOF
Subject Syllabus
Botany PDF icon Download
Forest Management PDF icon Download
Forestry PDF icon Download
Silviculture PDF icon Download
Survey Engineering (For Instructor) PDF icon Download
Watershed Management PDF icon Download
Wildlife PDF icon Download


प्रशासनिक पद

Designation Syllabus
Account Officer PDF icon Download
I.T. Officer PDF icon Download
Law Officer PDF icon Download
Civil Engineer PDF icon Download
Agriculture Officer PDF icon Download
Lab Technician / Junior Technician PDF icon Download
Lab Assistant / Field Assistant / Junior Technical Assistant (J.T.A.) PDF icon Download
Plumber PDF icon Download
Electrician PDF icon Download


Recruitment Management System
Version 2.0

University Service Commission
Agriculture and Forestry University
Rampur, Chitwan

If you have any queries or technical problems, please contact the administrator below:

Email : sc@afu.edu.npAdmin Login