विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४४/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक र बरिष्ठ प्रशिक्षक पदको आन्तरिक विज्ञापन सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापन पुनः खुलाइएको सम्बन्धि सूचना | Monday, February 4, 2019

Written Examination Scheme and Skill Test for Open Competitionसेवा आयोगको अनलाइन पोर्टलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । सेवा आयोगद्वारा प्रकाशन गरिएका विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदहरुको विज्ञापन अनलाइन मार्फत भर्न सक्नुहुनेछ ।


अधिकतम उमेरको हद:

  • सेवा प्रवेशको लागि पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ |
  • उपप्राध्यापकको हकमा ४५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ |

अनलाइनमा पठाउनुपर्ने डकुमेन्टहरु:

१. भरिएको फारमको स्क्यान कपी ।

२. नेपालि नागरीकताको प्रमाणपत्रको स्क्यान कपी ।

३. फोटो (हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको)

४. बैंक भौचरको स्क्यान कपी ।

५. बायोडाटा – (पिडिएफ वा वर्ड फाइल)

६. प्रवेशिका देखि माथिका सबै शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र र प्रमाणपत्रहरूका प्रतिलिपिहरू

७. नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधि (श्रेणी र विषय समेत खुलेको) लाई कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय वा त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्तर निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
शैक्षिक पद

Faculty: FOA
Advertisement No. Advertisement Category Designation Subject
38/075/076 Internal Associate Professor Agronomy
39/075/076 Internal Associate Professor Entomology
40/075/076 Internal Associate Professor Soil Science
Faculty: FAVF
Advertisement No. Advertisement Category Designation Subject
41/075/076 Internal Associate Professor Medical Biochemistry
42/075/076 Internal Associate Professor Animal Breeding and Biotechnology
Faculty: FOF
Advertisement No. Advertisement Category Designation Subject
43/075/076 Internal Associate Professor Soil Conservation
44/075/076 Internal Senior Instructor Forestry


प्रशासनिक पद

Advertisement No. Advertisement Category Designation
45/075/076 Open Agriculture Officer
46/075/076 Open Assistant Administrator
47/075/076 Open Account Officer
48/075/076 Open Lab Technician
49/075/076 Open Junior Technician
50/075/076 Open Accountant
51/075/076 Open Store Keeper
52/075/076 Open Head Assistant
53/075/076 Open Lab Assistant
54/075/076 Open Field Assistant
55/075/076 Open Junior Technical Assistant (J.T.A.)
56/075/076 Open Plumber
57/075/076 Open Electrician
58/075/076 Open Assistant Store Keeper
59/075/076 Open Assistant


Recruitment Management System
Version 1.0 (BETA)

University Service Commission
Agriculture and Forestry University
Rampur, Chitwan

If you have any queries or technical problems, please contact the administrator below:

Email : sc@afu.edu.np